Od czerwca ta strona nie jest już aktualizowana i ma charakter wyłącznie archiwalny. Zapraszamy na nową stroną Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępną pod adresem http://wuplublin.praca.gov.pl
»» mapa  |  »» strona główna

Partnerstwo Lokalne
Rok Szkoły Zawodowców

Publikacje WUP - Biuletyn Informacyjny WUP
Badania i analizy rynku pracy województwa lubelskiego nr 2
WUP PO KL WUP Lublin EURES Wrota Lubelszczyzny
HOT SPOT Darmowy punkt dostępu do internetu
Licznik:  3235581  
Ostatnie 24h:  0349  
Aktualnie na stronie:  9  


Partnerstwo dla Lubelszczyny

Partnerstwo lokalne


W poszukiwaniu rozwiązania problemów naszego regionu, w oparciu o zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wydział Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zainicjował cykl spotkań i warsztatów mających na celu zawiązanie sieci partnerstw lokalnych. Zamierzeniem naszym jest bieżące informowanie o tego typu inicjatywach, stąd w zakładce PARTNERSTWO znajdziecie Państwo najbardziej aktualne wiadomości z tego zakresu.

Partnerstwo lokalne to współpraca środowisk związanych z regionem na rzecz działań ukierunkowanych chociażby na ożywienie gospodarcze, integrację środowisk lokalnych i pobudzenie lokalnego patriotyzmu, budowanie więzi pomiędzy sektorem biznesu, samorządu, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy, służąca interesom wszystkich mieszkańców. Ideą działań, które zostały zapoczątkowane przez Wydział Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w roku 2012 jest stworzenie sieci partnerstw lokalnych. Mamy nadzieję, że rok 2013 i następne lata przyniosą jeszcze więcej rozwiązań i pomysłów, gdyż z diagnozy jaka do tej pory została przeprowadzona wynika potrzeba integracji różnych środowisk, możliwości wypowiadania się na tematy codziennie dotykające poszczególnych przedstawicieli biznesu, samorządu czy też organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy oraz rozwiązywania wspólnych problemów.


Partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w województwie lubelskim - wprowadzenie do przedsiębiorczości

Partnerstwo lokalne na rzecz promocji znaczenia poradnictwa zawodowego na poziomie szkół gimnazjalnych

Partnerstwo Lokalne na rzecz Promocji Znaczenia Zatrudnienia i Przedsiębiorczości w województwie lubelskim

       

PROJEKTY Wirtualny Doradca Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy Outplacement dla Oświaty
Infolinia Urzędów Pracy. Czynne Pon-Pt 8:00-18.00 Koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.

SKOCZ DO Gwarancje dla młodzieży Mapa Szkół Zawodowych Mapa kwalifikacyjnych kursów zawodowych Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Portal Funduszy Europejskich Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Unia Europejska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie


Przedruk oraz wykorzystywanie materiałów opublikowanych na stronach WUP do celów prasowych i innych dozwolone z podaniem źródła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

Created by DUOGRAPH © 2007