Szkolenia dla pracujących

Aktualizacja 8.03.2010 r.

Firma realizująca projekt

Nazwa projektu

Szkolenia

Dla kogo jest projekt

Informacje dodatkowe

 

Baza ofert szkoleniowych Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego

http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/116/

 

 

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

ul. Mokra 13/19,

26-600 Radom

tel. 048/384-56-59

tel./fax. 048/385-11-16

www.wisbiop.pl

 

funduszeunijne@wisbiop.pl

 

 

„Studia podyplomowe w zakresie bhp i dla audytorów
energetycznych”

 
studia podyplomowe:

 1. w zakresie bhp
 2. audytor energetyczny  w przypadku studiów podyplomowych dla audytorów energetycznych – wyższe wykształcenie magisterskie z dowolnego kierunku lub inżynierskie w zakresie inżynierii środowiska, architektury, budownictwa, energetyki lub kierunków pokrewnych

  w przypadku studiów podyplomowych w zakresie bhp - wykształcenie wyższe (magisterskie lub inżynierskie) z dowolnego kierunku

  osoba, która jest  pracownikiem [według krajowego prawa pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.)] przedsiębiorstwa [ w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz.1807 z późn. zm.)]

  wysoki stopień motywacji do nauki

  wpłata wkładu prywatnego w wysokości 554,27 zł

 


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

studia podyplomowe dla audytorów energetycznych - dwa semestry,
łączna liczba godzin – 199

studia podyplomowe w zakresie bhp - dwa semestry, łączna liczba godzin – 205

zajęcia odbywają się w pięciu miastach:

 • w Radomiu
 • w Kielcach
 • w Lublinie
 • w Krakowie
 • w Łodzi

zjazdy sobotnio-niedzielne

rekrutacja: od 1-12-2009 do 15-02-2011

 


Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
26-600 Radom

ul. Mokra 13/19
tel. 048/384-56-59

 fax.: 048/385-11-16


funduszeunijne@wisbiop.pl

Biuro projektu - Lublin

20-086 Lublin
ul. Szewska 4
nr. pokoju 7a
tel/fax 081532 13 39

 wew 31

 

www.wisbiop.pl

 

 

Audytor - zawód z przyszłością

bezpłatne kursy w zakresie:

Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych budynków - 65 godz.

Audytor wewnętrzny oceny ryzyka zawodowego - 25 godz.

 Audytor wewnętrzny zakładowych systemów zarządzania BHP - 25 godz.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością - 25 godz.

 

Warunki uczestnictwa:

· osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), pracujące w województwie lubelskim, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno - prawnej, zatrudnione w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,

· wykształcenie wyższe (kurs: Audytor energetyczny ...),

· dostęp do komputera (konieczność korzystania z platformy e-learningowej).

 

Zapewniamy:

·        materiały dydaktyczne,

·        materiały piśmiennicze,

·        serwis kawowy podczas stacjonarnych zajęć dydaktycznych.

miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Lublin

·        termin realizacji: październik 2009 - sierpień 2010 r.

 

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

http://www.arl.lublin.pl/

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Biura projektu: 

·     Lublin, ul. Świętoduska 10/5,

·      tel./fax (081) 532 33 57, lublin@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·     Poniatowa,

·      ul. Młodzieżowa 8, tel./fax (081) 820 56 49, poniatowa@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·     Hrubieszów,

 ul. 3 Maja 10,

 tel./fax (084) 084 696 46 67, hrubieszow@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·     Tomaszów Lubelski, ul. Wyspiańskiego 1, tel./fax (084) 664 26 06, tomaszow@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·        Zamość, Rynek Wielki 2, tel./fax (084) 639 08 61, e-mail: zamosc@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·        Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 39/4, tel./fax (083) 352 78 10, e-mail: radzyn@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Twoja wiedza – Twoja szansa!”

-          Szkolenia językowe (do wyboru): język angielski, hiszpański, niemiecki i francuski o stopniach zaawansowania : podstawowy lub średniozaawansowany – 120 godzin.


-          Szkolenia komputerowe  o stopniu zaawansowania: brak, podstawowy lub średni – 60 godzin.


-          Szkolenia ogólne z zakresu: zarządzania projektami, profesjonalnej obsługi klienta, nowoczesnych metod sprzedaży, księgowości, zarządzania czasem – 24 godziny. 

 

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

-          Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, a także wykonujące pracę na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności umów cywilno – prawnych (umowa zlecenia, o dzieło)
-          Zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego lub pracujące na terenie województwa lubelskiego
-          Zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności. 

 

 

Rekrutacja ciągła

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

Ø      pakiet materiałów szkoleniowych,
Ø      doświadczonych wykładowców,
Ø      ubezpieczenie NNW,
Ø      przerwy kawowe,
Ø      zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
     

  Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

 

1.       Zapoznać  się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2.       Wypełnić
Formularz zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.       Następnie dostarczyć wypełnione
Zaświadczenie o zatrudnieniu przez pracodawcę lub osobę upoważnioną oraz kserokopię dowodu osobistego do najbliższego Biura projektu. 

 


Lechaa Consulting Sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 7
20-834 Lublin
Tel: 081 759-30-12

 Fax: 081 759-30-10

pracujesz@lechaa.pl

 

 

www.lechaa.pl/pracujesz

"PRACUJESZ - INWESTUJESZ"

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje szkolenie z jednego spośród czterech zakresów tematycznych (do wyboru):

 • "Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej" (4 edycje)
 • "Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" (4 edycje)
 • "Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie turystyki" (3 edycje)
 • "Specjalista ds. promocji turystycznej regionu" (3 edycje)

 

Projekt realizowany przez firmę Lechaa Consulting Sp. z o. o. zaadresowany jest dla:

1.                  Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących (powyżej 18 roku życia), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

2.                  W szczególności wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do pracowników administracji, jednostek samorządu terytorialnego, osób które w ramach wykonywanych obowiązków służbowych zajmują się lub planują w przyszłości zająć się przygotowywaniem projektów w zakresach tematycznych objętych projektem.

3.                  Projekt w co najmniej 50 % adresowany jest do kobiet (min 70 Uczestników Projektu), spełniając tym samym zasadę równości szans płci.

4.                  Powyższe osoby muszą być z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

 

Rekrutacja trwa


Lublin ul. Grodzka 22

tel. fax. (081) 532 21 75

patrycja.korpacka@eipb.pl

 

www.eipb.pl

"AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA"

Projekt „AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II edycja” obejmuje cykl szkoleń z tematów:

 • Nowa psychologia sprzedaży
 • Trening profesjonalnych negocjacji
 • Zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem
 • Uwalnianie potencjału własnego przez rozwój kreatywności.


Każda osoba bierze udział w cyklu 4 szkoleń.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:

·     pracujące i/lub zameldowane na terenie województwa lubelskiego,

·     wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

·     zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

 

Rekrutacja do końca kwietnia 2010

 

Ze wszystkich zgłoszeń komisja wybiera grupę ostatecznych uczestników projektu

Lubelska Izba Rzemieślnicza

 

Biuro Projektu
Audytor Energetyczny

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00

 

Ul. Chopina 11/4b

22-023 Lublin

 

biuro@audytorlubelskie.pl

Tel. (081)532 36 37

 

www.audytorlubelskie.pl

„Audytor energetyczny”

 

 Szkolenia prowadzone będą w Lublinie oraz w największych ośrodkach woj. lubelskiego. Cykl szkoleniowy obejmuje 18 spotkań poza godzinami pracy (90 godzin)   i będzie poświęcony zapoznaniu się z tematyką:

·  Zajęcia teoretyczne z zakresu: podstaw prawnych, oceny stanu ochrony cieplnej budynku, oceny stanu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej  i akustycznej, ocena instalacji oświetleniowej budynku, metodyka obliczeń zapotrzebowania na energię, metodyka opracowania świadectw - 50 godzin

· Zajęcia praktyczne z zakresu metodyki opracowania świadectw dla: budynków mieszkalnych, dla lokali mieszkaniowych, dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych, programy komputerowe do sporządzania świadectw, praktyczne ćwiczenia z zakresu metodyki obliczeń zapotrzebowania na energię - 20 godzin

· Zajęcia z zakresu umiejętnośći interpersonalnych m.in.: radzenie sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja oraz umiejętność wystąpień publicznych - 20 godzin

 

 

Celem Projektu jest uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 120 osób powyżej 18 roku życia pracujących w sektorze budownictwa lub planujących rozpoczęcie pracy w tym sektorze poprzez nabycie kwalifikacji z zakresu auditingu energetycznego i wydawania świadectw energetycznych oraz doskonalenie niezbędnych umiejętności interpersonalnych.

 

Rekrutacja ciągła

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy SKU CON-LEX Sp. zo.o.

 


20 - 076 Lublin,

 ul. Krakowskie Przedmieście 55
tel./fax.: 81/442-10-59
kom. 0504-517-908

 

conlex.lublin@sku.com.pl

 

 

www.sku.com.pl

„Kwalifikacje - najlepsza inwestycja”

 

 • AutoCad projektowanie
 • Księgowość komputerowa
 • Office dla zaawansowanych
 • Kadry i płace
 • Grafika komputerowa
 • Profesjonalna obsługa magazynu
 • Projektowanie stron WWW
 • Profesjonalny sprzedawca – komputerowa obsługa sklepu

 

 

 

osoby pracujące powyżej 18 roku życia,

zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego

REKRUTACJA DO KOŃCA MAJA 2010

 

Organizacja zajęć:

 • w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych lub podczas weekendów,
 • zajęcia odbywać się będą na terenie województwa lubelskiego, w tym w Lublinie,

 

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
 
ul. Poznańska 29
20-731 Lublin
tel. 081 743 84 00
fax  081 743 84 04
 
turystyka@gielda.pracy.com.pl
 

www.gielda.pracy.com.pl

„Panorama Sukcesu edycja II - inwestycja w kadry turystyki”

Zakres tematyczny szkoleń

·        Organizacja i zarządzanie zintegrowanym systemem informacji turystycznej

·        Organizacja i marketing usług turystycznych z elementami grafiki komputerowej

·        Promocja regionu w polityce turystycznej

·        Wdrażanie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie gastronomicznym

·        Kurs pilota wycieczek

·        Prawo i finanse w przedsiębiorstwie turystycznym, źródła finansowania projektów turystycznych

·        Profesjonalny catering i techniki kulinarne

·        Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem agroturystycznym

 

Projekt  skierowany jest do osób, które w dniu zakwalifikowania się do projektu są osobami spełniającymi następujące kryteria:

·    osobami, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy).

·    osobami wykonującymi pracę na podstawie: umowy o pracę lub umów cywilno–prawnych

·    osobami pochodzącymi z woj. lubelskiego: zamieszkałe (zameldowane) pracujące na terenie woj. lubelskiego

 

 

Rekrutacja trwa

CREATOR

w Lublinie

ul.Hugona Kołłątaja 3/13 (1piętro)

081 533 17 40 

 

 

www.creator-polska.eu

 

a.szymanek@creator-polska.eu

i.unkiewicz@creator-polska.eu

 

„Turystyka od kuchni”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 72 pracujących osób. W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:

         Organizator usług kateringowych i imprez okolicznościowy ok 180h

m.in. zagadnienia z zakresu: bhp przy organizacji imprez gastronomicznych; obsługa komputerowych programów sprzedażowych i kas fiskalnych; przygotowanie sal na imprezy okolicznościowe; zasady i techniki obsługi kelnerskiej; przygotowanie drobnych przekąsek i napojów

         Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej 180h

m.in. zagadnienia z zakresu: podstawy żywienia człowieka; bhp  w przygotowywaniu            i przechowywaniu żywności; obsługa kasy fiskalnej; obsługa komputera; przygotowywanie potraw w tym specjalności kuchni regionalnej

 

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

     Kandydat jest osobą dorosłą powyżej 18 roku życia oraz zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego

      Kandydat wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

      Kandydat z własnej inicjatywy zainteresowany jest nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych

 

Rekrutacja trwa

CREATOR

w Lublinie

ul.Hugona Kołłątaja 3/13 (1piętro)

081 533 17 40 

 

 

www.creator-polska.eu

 

e-mail: a.szymanek@creator-polska.eu lub i.unkiewicz@creator-polska.eu

 

„Kreatywni”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 126 pracujących osób. W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:

         Grafika komputerowa z elementami promocji turystyki regionalnej

m.in. przygotowywanie materiałów promocyjnych, tworzenie stron internetowych, obsługa programu Corel Draw oraz Adobe Photo shop

         Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej

m.in. zagadnienia z zakresu: podstawy żywienia człowieka; bhp  w przygotowywaniu            i przechowywaniu żywności; obsługa kasy fiskalnej; obsługa komputera; przygotowywanie potraw w tym specjalności kuchni regionalnej

 

         Księgowość w usługach hotelarskich i gastronomicznych

m.in. podstawy prawne księgowości i rachunkowości, fakturowanie i dokumentowanie sprzedaży, obsługa komputerowych programów księgowych

 

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

         Kandydat jest osobą dorosłą powyżej 18 roku życia oraz zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego

         Kandydat wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

         Kandydat z własnej inicjatywy zainteresowany jest nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych

 

Rekrutacja trwa

UNIZETO

al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin

 • 0801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych) - stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora 
 • 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)

          Infolinia czynna jest w godzinach 8:00-16:00 (dni robocze)

 

 

http://szkolenia.unizeto.pl

„Akademia Profesjonalistów IT”

Cel główny projektu:

 • Rozwinięcie, przez 300 osób, posiadających co najmniej podstawową wiedzę informatyczną na temat funkcjonowania sieci komputerowych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami IT.

Cele szczegółowe projektu:

·    Zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia kompetencji zawodowych;

·    Dostosowanie kwalifikacji zawodowych, w tym potwierdzonych certyfikatami, osób zajmujących się administracją sieci w przedsiębiorstwach do zmian w ich

 

300 osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę informatyczną na temat funkcjonowania sieci komputerowych, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i ich międzynarodową certyfikacją.

Kryterium formalne:

a.  pracownicy /zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 364/2004/ lub właściciele mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa

b.  delegowanie i zapewnienie wkładu prywatnego przez pracodawcę

c.  pochodzenie z jednego z 5 województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, zachodniopomorskie, śląskie

 

Rekrutacja trwa

 

· http://szkolenia.unizeto.pl/unizeto_szk/un,szk,programy_ap_szkolenia.xmlśrodowisku pracy.

 

PAIZ Konsulting  Sp. z o.o.

20-070 Lublin,
ul.
Boczna Lubomelskiej 4

eramenedzera@paiz.com.pl
biuro@paiz.com.pl

http://www.paiz.com.pl

http://www.eramenedzera.pl

 

 

„Akademia Menedżera Nowej Ery”

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

Odnoszą się do grupy kluczowych kompetencji menedżerskich i znajdują odbicie w rezultatach projektu:

·            Wzrost kompetencji menedżerskich, w tym umiejętności liderskich i kierowniczych, takich jak: zarządzanie zespołem, motywowanie, nadzór nad efetywnością pracy, elastyczny styl kierowania, zarządzanie zmianą.

·            Wzrost kompetencji psychospołecznych, w tym umiejętności wywierania wpływu, komunikacji, rozumienia
i radzenia sobie z konfliktami.

·            Wzrost kompetencji osobistych, w tym automotywacji, radzenia sobie ze stresem.

·            Wzrost satysfakcji zawodowej, rozwój zawodowy.

·            Wzrost efektywności zarządzania karierami dzięki określeniu ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Adresaci projektu:

·    menedżerowie

·    rezerwa kadrowa

·    kierownicy zespołów

·    samodzielni specjaliści ze wszystkich działów

·    szefowie zespołów projektowych

·    szefowie działów HR z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wszystkich branż

 

Rekrutacja trwa

 

Szkoleni częściowo płatne, szczegóły na stronie internetowej projektu

Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w partnerstwie z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

 

 

Biuro Projektu

tel. 81 740 84 73

 

www.wuwm.wspa.pl

„Większe umiejętności – większe możliwości. Szkolenia dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego”

Zapraszamy na szkolenia:

·    komunikacja interpersonalna i kierowanie zespołem,

·    zachowania w sytuacjach trudnych (konflikt, asertywność),

·    podstawy zarządzania,

·    zarządzanie i komunikowanie społeczne,

·    zachowanie organizacyjne,

·    etyka w biznesie.

 

Projekt skierowany jest do osób:

·     które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności;

·     osobami samozatrudnionymi lub zatrudnionymi w mikroprzedsiębiorstwie 

·     wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

·     zamieszkałych (w rozumieniu przepisów KC) lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

 

Rekrutacja trwa  do wyczerpani miejsc lub do końca sierpnia

                                        Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 

ul. Lubartowska 74A /Ip

20-094 Lublin

tel. 81 710 19 00

 

www.fundacja.lublin.pl

 

„Buduj swoją lepszą przyszłość”

 

Technolog robot wykończeniowych w budownictwie

Posadzkarz- glazurnik

Murarz-tynkarz

Murarz-montażysta okien

Monter izolacji budowlanych- docieplacz budynków

Betoniarz-zbrojarz

Brukarz-kamieniarz

Konserwator budynków

-osoby pracujące powyżej 18 r.ż

-zameldowane na terenie województwa lubelskiego

Wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, umowy zlecenie, umowy o dzieło, spółdzielczej umowy o pracę

Rekrutacja trwa

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 

ul. Lubartowska 74A /Ip

20-094 Lublin

tel. 81 710 19 00

 

www.fundacja.lublin.pl

 

AKADEMIA ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH – LUBELSZCZYZNA XXI WIEKU

Zakres usług:

1)      Doradztwo zawodowe (2 godz./osoba) – diagnoza indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestnika, analiza sytuacji zawodowej uczestnika, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

2)      Warsztaty aktywizujące z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia (6 godz.)

3)      Usługi szkoleniowe:

a.      Język angielski w turystyce – poziom podstawowy (5 grup x 80 godz.)

b.      Język angielski w turystyce – poziom średniozaawansowany (5 grup x 80 godz.)

c.      Profesjonalna obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystycznym (4 grupy x 40 godz.)

d.      Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych (6 grup x 40 godz.)

e.      Księgowość w małej firmie z obsługą komputera (4 grupy x 100 godz.)

f.       Audytor wewnętrzny systemu HACCP w gastronomii (4 grupy x 52godz.)

 

316 uczestników, spełniających następujące kryteria:

- pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło,

- zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujące na terenie woj. lubelskiego,

- zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.

 

Rekrutacja trwa

 

Szkolenia odbywać się będą w LPDSz. Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem. Szkolenia realizowane będą poza godzinami i miejscem pracy w dni robocze (śr. 2 razy w tygodniu po 2 godz.)  i/lub w dni wolne od pracy (sobota – niedziela: warsztaty).

 "OIC Poland"


ul. Mełgiewska 7-9
20-209 Lublin

Osoba do kontaktu:
Kamila Pękala
Kierownik Projektu

tel.: 0 81/ 749 32 30
fax: 0 81/ 749 32 13
e-mail:
kamila.pekala@oic.lublin.pl
http://oic.lublin.pl/achlubelskie

„Ach Lubelskie jakie cudne - szkolenia dla osób pracujących z branży turystycznej".

Szkolenia odbywać się będą w trzech etapach:

Etap 1 - Szkolenia językowe - 120 godzin branżowego języka angielskiego dla wszystkich uczestników. Szkolenia odbywać się będą w dwóch grupach: podstawowej i średniozaawansowanej. Zajęcia grupy podstawowej odbywać się będą na terenie woj. lubelskiego 2 razy w tygodniu po 3 godziny (łącznie 40 dni szkoleniowych dla 1 grupy wraz ze zwrotem kosztów dojazdów), natomiast w grupie średniozaawansowanej zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych (piątek - niedziela - 16 godzin) raz w miesiącu (łącznie 21 dni szkoleniowych dla 1 grupy). Zajęcia te odbywać się będą w Lublinie. Uczestnikom zostanie zagwarantowany nocleg.

Etap 2 - Szkolenia profilowane. Do wyboru oferujemy  4 rodzaje szkole
ń profilowanych:
        1) Obsługa systemów rezerwacyjnych - dla 30 osób, 60 godzin,
        2) Animator turystyczny - dla 30 osób, 60 godzin,
        3) Marketing i promocja usług turystycznych - dla 40 osób, 40 godzin,
        4) Sporządzanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej z zakresu turystyki - dla 40 osób, 120 godzin,

Szkolenia profilowane odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych (piątek - niedziela). Rodzaj 1 szkolenia odbędzie się w Nałęczowie (część praktyczna w hotelu), rodzaj 2 szkolenia w Zwierzy
ńcu (część praktyczna w Ośrodku Informacji Turystycznej), rodzaj 3 szkolenia w Kazimierzu Dolnym, rodzaj 4 w Lublinie. Uczestnicy będą mieli zapewnione noclegi oraz wyżywienie.

Etap 3 - Szkolenie z zakresu pracy z klientem - 60 godzin dla wszystkich uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w Lublinie.

 

Projekt jest skierowany dla osób pracujących w branży turystycznej. Co najmniej 30% będą stanowić osoby zatrudnione w hotelarstwie, a 20% w agroturystyce. Co najmniej 40% osób będzie pochodzić z obszaru pojezierza łęczyńsko - włodawskiego (makroregion Polesie Zachodnie). W grupie docelowej co najmniej 60% stanowić będą kobiety.

Warunkiem koniecznym dla wszystkich uczestników jest:

- wiek powyżej 18 lat, które jednocześnie zamieszkują lub pracują na terenie woj. lubelskiego.

wykonywanie pracy na podstawie:

- umowy o pracę,
- powołania,
- wyboru,
- mianowania,
- spółdzielczej umowy o pracę,
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło.

 

Rekrutacja trwa

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

ul. Mełgiewska 7-9

20-209 Lublin

Tel./fax. 081 749 32 39

anna.krol@wsei.lublin.pl

 

www.kadry-lubelszczyzny.pl

„WARTO INWESTOWAĆ W KADRY LUBELSZCZYZNY”

KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU:

Negocjacje w biznesie – kurs skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji, pracowników działów marketingu, budownictwa, itp. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: marzec – grudzień 2010 (z dwumiesięczną przerwą – lipiec, sierpień).

(liczba uczestników: 15 osób; czas trwania: 60h)

Obsługa klienta – szkolenie skierowane jest do osób odpowiadających za kontakty z klientem, w szczególności pracowników działów obsługi, handlu, itp. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: marzec – grudzień 2010 (z dwumiesięczną przerwą – lipiec, sierpień).

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 60h)

Obsługa komputera – kurs przeznaczony głównie dla osób powyżej 45 roku życia. Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania komputera w pracy zawodowej. Szkolenie odbywać się będzie w terminach – grupa I: od stycznia do maja 2010; grupa II: od sierpnia 2010 do marca 2011.

(liczba uczestników: 30; czas trwania: 120h)

Projektant stron internetowych – szkolenie skierowane jest do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie projektowania stron internetowych. Szkolenie odbywać się będzie w terminach: grupa I: kwiecień – lipiec 2010; grupa II: październik 2010 – wrzesień 2011 .

(liczba uczestników: 30; czas trwania: 120h)

Administrator systemów komputerowych – kurs umożliwi zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w nowoczesnej firmie. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: styczeń – czerwiec 2010.

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 120h)

Administrator baz danych – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą sprawnie obsługiwać programy biurowe (zwłaszcza arkusze kalkulacyjne, bazy danych, tabele, zastawienia). Szkolenie odbywać się będzie od stycznia do września 2011.

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 120h)

Specjalista ds. rachunkowości – kurs skierowany jest do osób pracujących w dziedzinie rachunkowości, chcących zaktualizować i poszerzyć posiadaną wiedzę, a także zdobyć nowe umiejętności. Szkolenie odbywać się będzie: grupa I: styczeń – czerwiec 2010; grupa II: styczeń – wrzesień 2011.

(liczba osób: 30; czas trwania: 120h)

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi – szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w tej dziedzinie, które chcą zaktualizować i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także poznać nowe trendy. Szkolenie odbywać się będzie w terminach: grupa I: kwiecień – czerwiec 2010; grupa II:  wrzesień 2010 - wrzesień 2011.

(liczba osób: 30; czas trwania: 90h)

Specjalista ds. projektów unijnych – kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników firm chcących aplikować o środki na projekty „twarde”. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: marzec  – grudzień 2010

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 90h).

 

Dla kogo:

W projekcie może wziąć udział 165 osób zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o przyjęciu decydować będą zgodność tematu szkolenia z wykonywanym zawodem, wykształceniem, miejsce zamieszkania (osoby z terenów wiejskich), niepełnosprawność oraz kolejność zgłoszeń. W jednym szkoleniu nie może brać udziału więcej niż trzy osoby zatrudnione u tego samego pracodawcy.

 

Rekrutacja trwa

PMG Consulting Sp. z o.o.

 


20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 13/7

 (II piętro)
Telefon/Fax (081) 743 60 14
biuro@suprowicz.pl


KOORDYNATOR PROJEKTU:
Aneta Chmielewska-Mazur
Telefon (+48) 509 29 65 87, (+48) 600 065 338
a.chmielewska@pmg.lublin.p

„Turystyka biznesowa-szkolenia dla branży turystycznej ”

PROGRAM zajęć obejmie dwa moduły:


MODUŁ I. Marketing w turystyce biznesowej
Zakres merytoryczny modułu: Analiza przedsiębiorstwa turystycznego, badanie konkurencji, segmentacja rynku, cechy produktu turystycznego, strategie marketingowe, polityka cen, kanały dystrybucji produktu turystycznego, aktywna sprzedaż i promocja sprzedaży, satysfakcja klientów, organizacja funkcji marketingowej.


MODUŁ II. Turystyka Biznesowa
Zakres merytoryczny modułu: podstawowe elementy obiektu hotelarskiego i ich zadania, zastosowanie norm unijnych w hotelarstwie, turystyka biznesowa (rodzaje, organizacja imprez, trendy), przystosowanie obiektu do obsługi gości biznesowych, przygotowanie oferty dla turystów biznesowych.

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które:
- są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną
- są zameldowane lub pracują na terenie woj. lubelskiego
- są zatrudnione w branży turystycznej

REKRUTACJA odbywać się będzie w czterech turach:
- od 1 października do 10 listopada 2009 dla uczestników edycji prowadzonej w Lublinie - EDYCJA ZAKOŃCZONA
- od 1 stycznia do 10 lutego 2010 dla uczestników edycji prowadzonej w Nałęczowie - REKRUTACJAZAKOŃCZONA
- od 1 marca do 10 kwietnia 2010 dla uczestników edycji prowadzonej w Zamościu
- od 2 maja do 10 czerwca 2010 dla uczestników edycji prowadzonej w Nałęczowie

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw

ul. Podchorążych 24

20-811 Lublin

tel./fax.: 081 746 91 98

 

 

„Inwestuj w siebie”

Działania:

W ramach projektu przewidziano realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu:

 zarządzania czasem (24h),
 
zarządzania personelem (24h),
 
zarządzania projektami (24h),
 
wystąpień publicznych (24h),
 
wartościowania stanowisk pracy (24h),
 
podejmowania decyzji i delegowania zadań (24h),
 
budowania zespołów (24h),
 
komunikacji interpersonalnej (24h),
 
wykorzystania technologii komputerowych w pracy (60h),

 

Działania przywidziane w projekcie skierowane są do 220 pracujących osób dorosłych, które mieszkają w województwie lubelskim bądź też świadczą pracę na terenie województwa.

REKRUTACJA TRWA

SANNORT Sp. z o.o.

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 17

II piętro

Tel/fax: 081534-99-44 w. 24

e-mail: wozki.lublin@sannort.pl

www.efs-wozki.sannort.pl

"Nowe kwalifikacje to szansa na rozwój zawodowy".

 

 

obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

Projekt zakłada udział 96 osób pracujących w tym około 15 kobiet. Będą to osoby  pracujące, zamieszkałe  w powiatach lubelskim, lubartowskim, kraśnickim, krasnostawskim, łęczyńskim, puławskim, ryckim, świdnickim i m.Lublin) od września 2009r. do maja 2010r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby (powyżej 18 roku życia) pracujące na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu, w czasie wolnym od pracy, pochodzące z ww. powiatów i m.Lublin., o zadeklarowanym dobrym stanie zdrowia, gwarantującym pozytywne przejście badań lekarza medycyny pracy, stwierdzających przydatność do wykonywania zawodu kierowcy wózka jezdniowego, niezbędnych do uczestnictwa w ww. kursach.

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy  nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia..

 

Rekrutacja trwa

SANNORT

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 17

I piętro

Tel: 081 532-60-88

Fax: 081 534-99-44

budownictwo.lublin@sannort.pl

www.efs-budownictwo.sannort.pl

"Szkolenia zawodowe twoją szansą w budownictwie"

Projekt zakłada bezpłatne kursy, umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji z branży budowlanej. Zaplanowano zorganizowanie 10 grup szkoleniowych na kursy:

1. Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w grupie elektrycznej - 32h – 2 kursy x 12 osób.

2. Kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 – 111h – 4 kursy x 12 osób.

3. Kurs „Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe metodą -111 – 163h – 2 kursy x 12 osób.

4. Kurs „Obsługa żurawi przenośnych (HDS)” - 45h – 2 kursy x 12 osób.

 

Projekt zakłada udział 120 osób pracujących w tym około 20 kobiet. Będą  to osoby  dorosłe, pracujące, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałe  w województwie lubelskim .

Będą  to dorosłe osoby (powyżej 18 roku życia) pracujące na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innych umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, w czasie wolnym od pracy, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałe w  województwie lubelskim o zadeklarowanym dobrym stanie zdrowia, gwarantującym pozytywne przejście badań lekarza medycyny pracy, stwierdzających przydatność do wykonywania  zawodu spawacza lub operatora żurawia przenośnego (HDS), niezbędnych do uczestnictwa w ww. kursach.

Rekrutacja rozpocznie się  od 01 listopada 2009 roku do 31 maja 2010r. lub do momentu pozytywnego zakwalifikowania 120 osób (10 grup 12 - osobowych).

 

 

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy  nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia..ul. Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

tel./fax: +48 440 78 54

biuro@hotelarz.lublin.pl

 

www.hotelarz.lublin.pl

 

„Gość z zagranicy- bez obaw”

Tematyka kursów dla każdej z grupy kursowej:

I Grupa - pracownicy recepcji i pionów sprzedaży

i) Tematyka szkoleń:

wiedza o regionie-atrakcje turystyczne w języku polskim i angielskim

perspektywa gościa – perspektywa personelu

zasada informowania i nieingerowania

pierwszy kontakt – rola pierwszego wrażenia

komunikacja – informacja, ubiór – kreacja

reklamacje

marketing turystyczny

 

II Grupa - kelnerzy

ii) Tematyka szkoleń:

wiedza o regionie i potrawach regionalnych

perspektywa gościa – perspektywa personelu

pierwszy kontakt–rola pierwszego wrażenia

obecność na sali restauracyjnej

kelner/kelnerka–terapeuta/terapeutka

j.angielski i j.niemiecki w pracy – do uzgodnienia z grupą

 

Grupa III: pokojowe, inspektorzy pięter, konserwatorzy

iii) Tematyka szkoleń:

wiedza o regionie - atrakcje turystyczne Lubelszczyzny

perspektywa gościa–perspektywa personelu

pierwszy kontakt–rola pierwszego wrażenia

plan „zajęć” gościa, a plan zajęć personelu

niecierpliwi goście

reklamacje

j.angielski i j.niemiecki w pracy

Uczestnikiem projektu może być osoba łącznie spełniająca następujące warunki:

a) jest osobą pełnoletnią, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych,

uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności - po godzinach pracy.

b) jest osobą pracującą na terenie województwa lubelskiego w obiekcie hotelarskim - Hotelu lub

Pensjonacie, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,

spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie/umowa o dzieło etc.).

Minimalny okres zatrudnienia obejmuje czas realizacji edycji szkolenia, w której Uczestnik bierze

udział lub,

c) jest osobą zamieszkałą (zameldowaną) na terenie województwa lubelskiego i pracującą na podstawie

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

(umowa zlecenie/umowa o dzieło etc.). Minimalny okres zatrudnienia obejmuje czas

realizacji edycji szkolenia, w której Uczestnik bierze udział.

i

d) jest osobą pełnoletnią, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych,

uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności - po godzinach pracy.

 

Rekrutacja trwa

 

Informacje oraz zapisy w biurze projektu w Lublinie
ul. Świętoduska 10/5,
tel./fax 081 532 33 57,
e-mail:
lublin@arl.lublin.pl

Oraz w biurach terenowych projektu w:
Krasnymstawie, ul. Plac 3-go Maja 21,
tel./fax 082 576 19 97, 082 576 17 29, e-mail:
krasnystaw@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kraśniku, ul. Mostowa 2,
tel./fax 081 825 20 90, e-mail:
krasnik@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poniatowej, ul. Młodzieżowa 8,
tel./fax 081 820 56 49, e-mail:
poniatowa@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 39/4,
tel./fax 083 352 79 10, e-mail:
radzyn@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 1,
tel./fax 084 664 26 06, e-mail:
tomaszow@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zamościu, Rynek Wielki 2,
tel./fax 084 639 08 61, e-mail:
zamosc@arl.lublin.pl

„Doświadczenie + szkolenie = lepsze zatrudnienie”

W ramach projektu realizowane będą szkolenia (do wyboru):

·     Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem finansowego rozliczania projektów i zastosowania programów komputerowych (120 godzin);

·     Rachunkowość w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem finansowego rozliczania projektów i zastosowanie aplikacji komputerowych (100 godzin);

·     Zatrudnienie i płace (60 godzin);

·     Zatrudnienie i płace w kontekście realizowanych projektów z wykorzystaniem programów komputerowych (74 godziny);

·     Płace i prawo pracy w praktyce (72 godziny);

·     Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych (125 godzin).

·     Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (120 godzin)

 

Uczestnikami mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

·     zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło);

·     w wieku powyżej 50 roku życia;

·     z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności;

·     zamieszkują/pracują na terenie województwa lubelskiego.

 

Rekrutacja trwa

 

Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
w Lublinie

Rynek 2
20-111 Lublin
tel. 081 743 69 42.

www.uczysz.pl

 

„Uczysz się
aby
uczyć”

Projekt  ma na celu przygotowanie kadr zakładów rzemieślniczych i usługowych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu 200 osób będzie mogło uczestniczyć w kursach pedagogicznych, a 100 z nich przygotować się i przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

KURSY PEDAGOGICZNE:
kurs pedagogiczny – Lublin
kurs pedagogiczny – Zamość
kurs pedagogiczny – Włodawa
kurs pedagogiczny – Puławy
kurs pedagogiczny - Biała Podlaska
kurs pedagogiczny – Radzyń
kurs pedagogiczny - Biłgoraj

KURSY PRZEDEGZAMINACYJNE

kurs w branży motoryzacyjnej
kurs w branży budowlanej
kurs w branży stolarskiej
kurs w branży fryzjerskiej
kurs w branży spożywczej

EGZAMINY MISTRZOWSKIE 
egzamin w branży motoryzacyjnej
egzamin w branży budowlanej
egzamin w branży stolarskiej
egzamin w branży fryzjerskiej
egzamin w branży spożywczej

 

Wsparcie w ramach projektu otrzymają dorosłe osoby pracujące w zawodach rzemieślniczych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło na terenie województwa lubelskiego.

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba:

1) posiadająca tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

2)  przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

3)  posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

4)  posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

5)  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;   

6)  posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

Kursy i egzaminy są dla uczestników projektu całkowicie bezpłatne. Projekt realizowany będzie do marca 2010 roku. W tym czasie odbędzie się 10 kursów pedagogicznych – w Lublinie, Zamościu, Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Puławach i Biłgoraju. Od czerwca, w Lublinie będą również przeprowadzane egzaminy mistrzowskie poprzedzone teoretycznym kursem przygotowującym.

Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Fiołkowa 7

Lublin

TEL. (081) 759 30 11 (12,15)

http://www.lechaa.pl

 

 

 

„EFEKTYWNI”

Projekt obejmuje kursy:

1.  "Metodyka prowadzenia zajęć" – dla wszystkich Uczestników - 90 godzin dla 13 grup (12 - osobowych). Dwie spośród 13 grup będą realizować program skierowany do wykładowców zajęć komputerowych. Uwzględnia on metodykę zajęć informatycznych i wiąże się z większą ilością zajęć w sali komputerowej.

 

2.  Kurs nauki Języka Angielskiego – fakultatywny - (60 godzin) dla chętnych Uczestników projektu. Utworzone zostaną 3 grupy (6-12 osobowe) o zróżnicowanym poziomie zaawansowania z elementami słownictwa specjalistycznego (w zależności od preferencji uczestników).

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

· Kurs dla wszystkich Uczestników (13 grup, 90 godzin dydaktycznych/1 grupę)

· Fakultatywny kurs j. angielskiego (3 grupy, 60 godzin dydaktycznych/1 grupę)

 

Projekt skierowany jest do 156 pracujących osób dorosłych, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie woj. lubelskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności oraz które są:

1.     trenerami i edukatorami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

2.     osobami planującymi podjąć działania edukatorskie i trenerskie.

Wnioskodawca nie wskazał liczby kobiet i mężczyzn, ponieważ planuje zapewnić przy rekrutacji równość szans dostępu.

 

Rekrutacja trwa

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy"

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 7, 20-019 Lublin.

 

tel. (081)538-70-23

e-mail:
abc@domeuropy.pl

www.abc.domeuropy.pl

“ABC nowoczesnego przedsiębiorcy – szkolenia dla pracujących w branży turystyki, handlu i usług”

Szkolenia przewidziane w projekcie:

-Doradztwo zawodowe: każdy z BO obligatoryjnie będzie uczestniczyć w rozmowie z doradcą zawodowym (1 godz. osoba),

-Język angielski w handlu i turystyce: 4 grupy 15 os. po 100 godz.- specjalistyczne słownictwo biznesowa, praktyczna nauka stosowania języka,

-Język rosyjski w handlu i turystyce: 1 grupa 15 os. 100 godz.- specjalistyczne słownictwo biznesowa, praktyczna nauka stosowania języka,

-Nowoczesna obsługa klienta: 4 grupy 15 os. po 32 godz.- m. in. podstawy komunikacji, autoprezentacja, rozpoznawanie potrzeb klienta, techniki wpływania na decyzje klienta,

-Negocjacje biznesowe: 4 grupy 15 os. po 32 godz. - m. in. techniki negocjacyjne, style i strategie negocjacji, komunikacja, trening,

-Obsługa kas fiskalnych: 5 grup 15 os. po 31 godz. – m. in. typy kas, technika obsługi, raporty,

-Nowoczesny biznesplan w turystyce: 1 grupa 15 os., 24 godz. – m. in. budowa części marketingowej, organizacyjne, finansowej i technicznej biznesplanu,

-Dotacje unijne na rozwój turystyki: 2 grupy 15 os. po 24 godz. – m. in. źródła dofinansowania, przygotowanie wniosków, kwalifikowalność kosztów.

 

Szkolenia przeznaczone dla pełnoletnich osób pracujących, zameldowanych na terenie Lubelszczyzny, zainteresowanych nabyciem nowych, lub podwyższeniem dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja trwa

FFI Fundacja
„Fundusz Inicjatyw”

 

Biuro:
ul. Narutowicza 57/6
20-016 Lublin

Godziny otwarcia:

N – Pt: 8:00-18:00

Tel/fax: 081 532 10 30
Tel. kom.: +48 502 267 743
e-mail:
ffi@free.ngo.pl, ffi@ffi.org.pl

http://ffi.free.ngo.pl/

(adres rejestracyjny)
ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5
20-448 Lublin

 

”Turystyka jutra”

Nowoczesne technologie w biznesie turystycznym”– 60 godzin (w tym 50 godzin zajęć komputerowych).

Projekt skierowany jest do osób:

- dorosłych (powyżej 18 roku życia),

- wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- zamieszkałych (w rozumieniu KC) i/lub zatrudnionych na terenie woj. lubelskiego,

- zatrudnionych lub chcących podjąć pracę w branży turystycznej.

W ramach Projektu planowane jest przeszkolenie 72 osób. Zostanie utworzonych 6 grup liczących po 12 - cie osób.

 

Rekrutacja do 19 lutego 2010

FUNDACJA PROMOCJI EUROPEJSKIEJ

 

ul. Szewska 4/9, Lublin 20-086
tel. (0-81) 532-70-44
tel./fax

(0-81) 532-62-06
biuro@fpe.lublin.pl

www.fpe.lublin.pl

 

„EFEKTYWNA SPRZEDAŻ”

- Warsztaty dla handlowców i przedstawicieli handlowych województwa lubelskiego

- Każdy uczestnik weźmie udział w 4 modułach szkoleniowych

· Prezentacje handlowe – komunikacja i autoprezentacja

· Psychologia sprzedaży - sztuka pozyskiwania klienta

· Key Account Management – współpraca z klientem

· Profesjonalne negocjacje

 

Osoby pełnoletnie,
wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło)
- Zamieszkałe (zameldowane) lub pracujące na terenie województwa lubelskiego
- Pracujące w dziale handlowym lub obsługi klienta lub osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnych form sprzedaży

Rekrutacja trwa

LECHAA Consulting

Sp. z o. o.

ul. Fiołkowa 7,

20-834 Lublin
tel: (081) 759 30 11 (12,15)
fax: (081) 759 30 10
Email:
pracujesz@lechaa.pl

www.lechaa.pl/pracujesz

 

„Pracujesz – Inwestujesz”

W ramach projektu oferowane są następujące szkolenia:                  

  - Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie turystyki

  - Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej"

  - Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej"

  - Specjalista ds. promocji turystycznej regionu

 

 

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących (powyżej 18 roku życia), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

W szczególności wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do pracowników administracji, jednostek samorządu terytorialnego, osób które w ramach wykonywanych obowiązków służbowych zajmują się lub planują w przyszłości zająć się przygotowywaniem projektów w zakresach tematycznych objętych projektem.

Projekt w co najmniej 50 % adresowany jest do kobiet (min 70 Uczestników Projektu), spełniając tym samym zasadę równości szans płci.

 

Rekrutacja trwa

UNIZETO  Technologies

al. Kraśnicka 31

20-718 Lublin

Tel. 81 536 69 70

Email: ewa.kowalczyk@unizeto.pl

www.ap.unizeto.pl

 

„Akademia Profesjonalistów IT”

W ramach projektu organizatorzy oferują:

Administracja systemów baz danych Microsoft SQL Server –

-Efektywne zarządzanie środowiskiem Active Direktory

-Administracja Microsoft Windows Server

-Helpdesk - wsparcie użytkowników stacji roboczych Microsoft Windows Vista

-Podstawowa administracja Microsoft Windows Server

-Zaawansowana administracja Microsoft Windows Server

 

Oferta skierowana jest do:

- pracowników i właścicieli mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, zachodniopomorskiego

 

Rekrutacja  trwa

 

 Do modułu IV zostanie rozpoczęta z chwila pojawienia się na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego- około kwietnia

Lubelski Dom Technika

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3

III p. pokój 66-67

20-029 Lublin

tel. (081)538-70-23

e-mail: abc@domeuropy.pl

www.abc.domeuropy.pl

 

“ABC nowoczesnego przedsiębiorcy – szkolenia dla pracujących w branży turystyki, handlu i usług”

 • Doradztwo zawodowe: każdy z BO obligatoryjnie będzie uczestniczyć w rozmowie z doradcą zawodowym (1 godz. osoba),
 • Język angielski w handlu i turystyce: 4 grupy 15 os. po 100 godz.- specjalistyczne słownictwo biznesowa, praktyczna nauka stosowania języka,
 • Język rosyjski w handlu i turystyce: 1 grupa 15 os. 100 godz.- specjalistyczne słownictwo biznesowa, praktyczna nauka stosowania języka,
 • Nowoczesna obsługa klienta: 4 grupy 15 os. po 32 godz.- m. in. podstawy komunikacji, autoprezentacja, rozpoznawanie potrzeb klienta, techniki wpływania na decyzje klienta,
 • Negocjacje biznesowe: 4 grupy 15 os. po 32 godz. – m. in. techniki negocjacyjne, style i strategie negocjacji, komunikacja, trening,

Obsługa kas fiskalnych: 5

Jeżeli jesteś:

 • pełnoletnią osobą pracującą na terenie Lubelszczyzny
 • zameldowaną  na terenie Lubelszczyzny
 • zainteresowaną nabyciem nowych, lub podwyższeniem dotychczasowych kwalifikacji zawodowych

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2009 r. sukcesywnie uzupełniając kolejne grupy szkoleniowe i potrwa do momentu pozytywnego zakwalifikowania 315 BO

 

Firma realizująca projekt

Nazwa projektu

Szkolenia

Dla kogo jest projekt

Informacje dodatkowe

 

Baza ofert szkoleniowych Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego

http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/116/

 

 

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

ul. Mokra 13/19,

26-600 Radom

tel. 048/384-56-59

tel./fax. 048/385-11-16

www.wisbiop.pl

 

funduszeunijne@wisbiop.pl

 

 

„Studia podyplomowe w zakresie bhp i dla audytorów
energetycznych”

 
studia podyplomowe:

 1. w zakresie bhp
 2. audytor energetyczny  w przypadku studiów podyplomowych dla audytorów energetycznych – wyższe wykształcenie magisterskie z dowolnego kierunku lub inżynierskie w zakresie inżynierii środowiska, architektury, budownictwa, energetyki lub kierunków pokrewnych

  w przypadku studiów podyplomowych w zakresie bhp - wykształcenie wyższe (magisterskie lub inżynierskie) z dowolnego kierunku

  osoba, która jest  pracownikiem [według krajowego prawa pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.)] przedsiębiorstwa [ w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz.1807 z późn. zm.)]

  wysoki stopień motywacji do nauki

  wpłata wkładu prywatnego w wysokości 554,27 zł

 


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

studia podyplomowe dla audytorów energetycznych - dwa semestry,
łączna liczba godzin – 199

studia podyplomowe w zakresie bhp - dwa semestry, łączna liczba godzin – 205

zajęcia odbywają się w pięciu miastach:

 • w Radomiu
 • w Kielcach
 • w Lublinie
 • w Krakowie
 • w Łodzi

zjazdy sobotnio-niedzielne

rekrutacja: od 1-12-2009 do 15-02-2011

 


Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
26-600 Radom

ul. Mokra 13/19
tel. 048/384-56-59

 fax.: 048/385-11-16


funduszeunijne@wisbiop.pl

Biuro projektu - Lublin

20-086 Lublin
ul. Szewska 4
nr. pokoju 7a
tel/fax 081532 13 39

 wew 31

 

www.wisbiop.pl

 

 

Audytor - zawód z przyszłością

bezpłatne kursy w zakresie:

Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych budynków - 65 godz.

Audytor wewnętrzny oceny ryzyka zawodowego - 25 godz.

 Audytor wewnętrzny zakładowych systemów zarządzania BHP - 25 godz.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością - 25 godz.

 

Warunki uczestnictwa:

· osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), pracujące w województwie lubelskim, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno - prawnej, zatrudnione w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,

· wykształcenie wyższe (kurs: Audytor energetyczny ...),

· dostęp do komputera (konieczność korzystania z platformy e-learningowej).

 

Zapewniamy:

·        materiały dydaktyczne,

·        materiały piśmiennicze,

·        serwis kawowy podczas stacjonarnych zajęć dydaktycznych.

miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Lublin

·        termin realizacji: październik 2009 - sierpień 2010 r.

 

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

http://www.arl.lublin.pl/

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Biura projektu: 

·     Lublin, ul. Świętoduska 10/5,

·      tel./fax (081) 532 33 57, lublin@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·     Poniatowa,

·      ul. Młodzieżowa 8, tel./fax (081) 820 56 49, poniatowa@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·     Hrubieszów,

 ul. 3 Maja 10,

 tel./fax (084) 084 696 46 67, hrubieszow@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·     Tomaszów Lubelski, ul. Wyspiańskiego 1, tel./fax (084) 664 26 06, tomaszow@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·        Zamość, Rynek Wielki 2, tel./fax (084) 639 08 61, e-mail: zamosc@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·        Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 39/4, tel./fax (083) 352 78 10, e-mail: radzyn@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Twoja wiedza – Twoja szansa!”

-          Szkolenia językowe (do wyboru): język angielski, hiszpański, niemiecki i francuski o stopniach zaawansowania : podstawowy lub średniozaawansowany – 120 godzin.


-          Szkolenia komputerowe  o stopniu zaawansowania: brak, podstawowy lub średni – 60 godzin.


-          Szkolenia ogólne z zakresu: zarządzania projektami, profesjonalnej obsługi klienta, nowoczesnych metod sprzedaży, księgowości, zarządzania czasem – 24 godziny. 

 

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

-          Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, a także wykonujące pracę na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności umów cywilno – prawnych (umowa zlecenia, o dzieło)
-          Zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego lub pracujące na terenie województwa lubelskiego
-          Zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności. 

 

 

Rekrutacja ciągła

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

Ø      pakiet materiałów szkoleniowych,
Ø      doświadczonych wykładowców,
Ø      ubezpieczenie NNW,
Ø      przerwy kawowe,
Ø      zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
     

  Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

 

1.       Zapoznać  się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2.       Wypełnić
Formularz zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.       Następnie dostarczyć wypełnione
Zaświadczenie o zatrudnieniu przez pracodawcę lub osobę upoważnioną oraz kserokopię dowodu osobistego do najbliższego Biura projektu. 

 


Lechaa Consulting Sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 7
20-834 Lublin
Tel: 081 759-30-12

 Fax: 081 759-30-10

pracujesz@lechaa.pl

 

 

www.lechaa.pl/pracujesz

"PRACUJESZ - INWESTUJESZ"

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje szkolenie z jednego spośród czterech zakresów tematycznych (do wyboru):

 • "Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej" (4 edycje)
 • "Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" (4 edycje)
 • "Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie turystyki" (3 edycje)
 • "Specjalista ds. promocji turystycznej regionu" (3 edycje)

 

Projekt realizowany przez firmę Lechaa Consulting Sp. z o. o. zaadresowany jest dla:

5.                   Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących (powyżej 18 roku życia), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

6.                   W szczególności wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do pracowników administracji, jednostek samorządu terytorialnego, osób które w ramach wykonywanych obowiązków służbowych zajmują się lub planują w przyszłości zająć się przygotowywaniem projektów w zakresach tematycznych objętych projektem.

7.                   Projekt w co najmniej 50 % adresowany jest do kobiet (min 70 Uczestników Projektu), spełniając tym samym zasadę równości szans płci.

8.                   Powyższe osoby muszą być z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

 

Rekrutacja trwa


Lublin ul. Grodzka 22

tel. fax. (081) 532 21 75

patrycja.korpacka@eipb.pl

 

www.eipb.pl

"AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA"

Projekt „AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II edycja” obejmuje cykl szkoleń z tematów:

 • Nowa psychologia sprzedaży
 • Trening profesjonalnych negocjacji
 • Zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem
 • Uwalnianie potencjału własnego przez rozwój kreatywności.


Każda osoba bierze udział w cyklu 4 szkoleń.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:

·     pracujące i/lub zameldowane na terenie województwa lubelskiego,

·     wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

·     zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

 

Rekrutacja do końca kwietnia 2010

 

Ze wszystkich zgłoszeń komisja wybiera grupę ostatecznych uczestników projektu

Lubelska Izba Rzemieślnicza

 

Biuro Projektu
Audytor Energetyczny

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00

 

Ul. Chopina 11/4b

22-023 Lublin

 

biuro@audytorlubelskie.pl

Tel. (081)532 36 37

 

www.audytorlubelskie.pl

„Audytor energetyczny”

 

 Szkolenia prowadzone będą w Lublinie oraz w największych ośrodkach woj. lubelskiego. Cykl szkoleniowy obejmuje 18 spotkań poza godzinami pracy (90 godzin)   i będzie poświęcony zapoznaniu się z tematyką:

·  Zajęcia teoretyczne z zakresu: podstaw prawnych, oceny stanu ochrony cieplnej budynku, oceny stanu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej  i akustycznej, ocena instalacji oświetleniowej budynku, metodyka obliczeń zapotrzebowania na energię, metodyka opracowania świadectw - 50 godzin

· Zajęcia praktyczne z zakresu metodyki opracowania świadectw dla: budynków mieszkalnych, dla lokali mieszkaniowych, dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych, programy komputerowe do sporządzania świadectw, praktyczne ćwiczenia z zakresu metodyki obliczeń zapotrzebowania na energię - 20 godzin

· Zajęcia z zakresu umiejętnośći interpersonalnych m.in.: radzenie sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja oraz umiejętność wystąpień publicznych - 20 godzin

 

 

Celem Projektu jest uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 120 osób powyżej 18 roku życia pracujących w sektorze budownictwa lub planujących rozpoczęcie pracy w tym sektorze poprzez nabycie kwalifikacji z zakresu auditingu energetycznego i wydawania świadectw energetycznych oraz doskonalenie niezbędnych umiejętności interpersonalnych.

 

Rekrutacja ciągła

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy SKU CON-LEX Sp. zo.o.

 


20 - 076 Lublin,

 ul. Krakowskie Przedmieście 55
tel./fax.: 81/442-10-59
kom. 0504-517-908

 

conlex.lublin@sku.com.pl

 

 

www.sku.com.pl

„Kwalifikacje - najlepsza inwestycja”

 

 • AutoCad projektowanie
 • Księgowość komputerowa
 • Office dla zaawansowanych
 • Kadry i płace
 • Grafika komputerowa
 • Profesjonalna obsługa magazynu
 • Projektowanie stron WWW
 • Profesjonalny sprzedawca – komputerowa obsługa sklepu

 

 

 

osoby pracujące powyżej 18 roku życia,

zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego

REKRUTACJA DO KOŃCA MAJA 2010

 

Organizacja zajęć:

 • w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych lub podczas weekendów,
 • zajęcia odbywać się będą na terenie województwa lubelskiego, w tym w Lublinie,

 

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
 
ul. Poznańska 29
20-731 Lublin
tel. 081 743 84 00
fax  081 743 84 04
 
turystyka@gielda.pracy.com.pl
 

www.gielda.pracy.com.pl

„Panorama Sukcesu edycja II - inwestycja w kadry turystyki”

Zakres tematyczny szkoleń

·        Organizacja i zarządzanie zintegrowanym systemem informacji turystycznej

·        Organizacja i marketing usług turystycznych z elementami grafiki komputerowej

·        Promocja regionu w polityce turystycznej

·        Wdrażanie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie gastronomicznym

·        Kurs pilota wycieczek

·        Prawo i finanse w przedsiębiorstwie turystycznym, źródła finansowania projektów turystycznych

·        Profesjonalny catering i techniki kulinarne

·        Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem agroturystycznym

 

Projekt  skierowany jest do osób, które w dniu zakwalifikowania się do projektu są osobami spełniającymi następujące kryteria:

·    są osobami, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy).

·    są osobami wykonującymi pracę na podstawie: umowy o pracę lub umów cywilno–prawnych

·    są osobami pochodzącymi z woj. lubelskiego: zamieszkałe (zameldowane) pracujące na terenie woj. lubelskiego

 

 

Rekrutacja trwa

CREATOR

w Lublinie

ul.Hugona Kołłątaja 3/13 (1piętro)

081 533 17 40 

 

 

www.creator-polska.eu

 

a.szymanek@creator-polska.eu

i.unkiewicz@creator-polska.eu

 

„Turystyka od kuchni”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 72 pracujących osób. W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:

         Organizator usług kateringowych i imprez okolicznościowy ok 180h

m.in. zagadnienia z zakresu: bhp przy organizacji imprez gastronomicznych; obsługa komputerowych programów sprzedażowych i kas fiskalnych; przygotowanie sal na imprezy okolicznościowe; zasady i techniki obsługi kelnerskiej; przygotowanie drobnych przekąsek i napojów

         Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej 180h

m.in. zagadnienia z zakresu: podstawy żywienia człowieka; bhp  w przygotowywaniu            i przechowywaniu żywności; obsługa kasy fiskalnej; obsługa komputera; przygotowywanie potraw w tym specjalności kuchni regionalnej

 

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

     Kandydat jest osobą dorosłą powyżej 18 roku życia oraz zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego

      Kandydat wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

      Kandydat z własnej inicjatywy zainteresowany jest nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych

 

Rekrutacja trwa

CREATOR

w Lublinie

ul.Hugona Kołłątaja 3/13 (1piętro)

081 533 17 40 

 

 

www.creator-polska.eu

 

e-mail: a.szymanek@creator-polska.eu lub i.unkiewicz@creator-polska.eu

 

„Kreatywni”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 126 pracujących osób. W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:

         Grafika komputerowa z elementami promocji turystyki regionalnej

m.in. przygotowywanie materiałów promocyjnych, tworzenie stron internetowych, obsługa programu Corel Draw oraz Adobe Photo shop

         Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej

m.in. zagadnienia z zakresu: podstawy żywienia człowieka; bhp  w przygotowywaniu            i przechowywaniu żywności; obsługa kasy fiskalnej; obsługa komputera; przygotowywanie potraw w tym specjalności kuchni regionalnej

 

         Księgowość w usługach hotelarskich i gastronomicznych

m.in. podstawy prawne księgowości i rachunkowości, fakturowanie i dokumentowanie sprzedaży, obsługa komputerowych programów księgowych

 

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

         Kandydat jest osobą dorosłą powyżej 18 roku życia oraz zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego

         Kandydat wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

         Kandydat z własnej inicjatywy zainteresowany jest nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych

 

Rekrutacja trwa

UNIZETO

al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin

 • 0801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych) - stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora 
 • 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)

          Infolinia czynna jest w godzinach 8:00-16:00 (dni robocze)

 

 

http://szkolenia.unizeto.pl

„Akademia Profesjonalistów IT”

Cel główny projektu:

 • Rozwinięcie, przez 300 osób, posiadających co najmniej podstawową wiedzę informatyczną na temat funkcjonowania sieci komputerowych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami IT.

Cele szczegółowe projektu:

·    Zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia kompetencji zawodowych;

·    Dostosowanie kwalifikacji zawodowych, w tym potwierdzonych certyfikatami, osób zajmujących się administracją sieci w przedsiębiorstwach do zmian w ich

 

300 osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę informatyczną na temat funkcjonowania sieci komputerowych, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i ich międzynarodową certyfikacją.

Kryterium formalne:

d.  pracownicy /zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 364/2004/ lub właściciele mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa

e.  delegowanie i zapewnienie wkładu prywatnego przez pracodawcę

f.   pochodzenie z jednego z 5 województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, zachodniopomorskie, śląskie

 

Rekrutacja trwa

 

· http://szkolenia.unizeto.pl/unizeto_szk/un,szk,programy_ap_szkolenia.xmlśrodowisku pracy.

 

PAIZ Konsulting  Sp. z o.o.

20-070 Lublin,
ul.
Boczna Lubomelskiej 4

eramenedzera@paiz.com.pl
biuro@paiz.com.pl

http://www.paiz.com.pl

http://www.eramenedzera.pl

 

 

„Akademia Menedżera Nowej Ery”

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

Odnoszą się do grupy kluczowych kompetencji menedżerskich i znajdują odbicie w rezultatach projektu:

·            Wzrost kompetencji menedżerskich, w tym umiejętności liderskich i kierowniczych, takich jak: zarządzanie zespołem, motywowanie, nadzór nad efetywnością pracy, elastyczny styl kierowania, zarządzanie zmianą.

·            Wzrost kompetencji psychospołecznych, w tym umiejętności wywierania wpływu, komunikacji, rozumienia
i radzenia sobie z konfliktami.

·            Wzrost kompetencji osobistych, w tym automotywacji, radzenia sobie ze stresem.

·            Wzrost satysfakcji zawodowej, rozwój zawodowy.

·            Wzrost efektywności zarządzania karierami dzięki określeniu ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Adresaci projektu:

·    menedżerowie

·    rezerwa kadrowa

·    kierownicy zespołów

·    samodzielni specjaliści ze wszystkich działów

·    szefowie zespołów projektowych

·    szefowie działów HR z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wszystkich branż

 

Rekrutacja trwa

 

Szkoleni częściowo płatne, szczegóły na stronie internetowej projektu

Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w partnerstwie z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

 

 

Biuro Projektu

tel. 81 740 84 73

 

www.wuwm.wspa.pl

„Większe umiejętności – większe możliwości. Szkolenia dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego”

Zapraszamy na szkolenia:

·    komunikacja interpersonalna i kierowanie zespołem,

·    zachowania w sytuacjach trudnych (konflikt, asertywność),

·    podstawy zarządzania,

·    zarządzanie i komunikowanie społeczne,

·    zachowanie organizacyjne,

·    etyka w biznesie.

 

Projekt skierowany jest do osób:

·     które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności;

·     są osobami samozatrudnionymi lub zatrudnionymi w mikroprzedsiębiorstwie 

·     wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

·     zamieszkałych (w rozumieniu przepisów KC) lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

 

Rekrutacja trwa  do wyczerpani miejsc lub do końca sierpnia

                                        Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 

ul. Lubartowska 74A /Ip

20-094 Lublin

tel. 81 710 19 00

 

www.fundacja.lublin.pl

 

„Buduj swoją lepszą przyszłość”

 

Technolog robot wykończeniowych w budownictwie

Posadzkarz- glazurnik

Murarz-tynkarz

Murarz-montażysta okien

Monter izolacji budowlanych- docieplacz budynków

Betoniarz-zbrojarz

Brukarz-kamieniarz

Konserwator budynków

-osoby pracujące powyżej 18 r.ż

-zameldowane na terenie województwa lubelskiego

Wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, umowy zlecenie, umowy o dzieło, spółdzielczej umowy o pracę

Rekrutacja trwa

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 

ul. Lubartowska 74A /Ip

20-094 Lublin

tel. 81 710 19 00

 

www.fundacja.lublin.pl

 

AKADEMIA ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH – LUBELSZCZYZNA XXI WIEKU

Zakres usług:

1)      Doradztwo zawodowe (2 godz./osoba) – diagnoza indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestnika, analiza sytuacji zawodowej uczestnika, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

2)      Warsztaty aktywizujące z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia (6 godz.)

3)      Usługi szkoleniowe:

a.      Język angielski w turystyce – poziom podstawowy (5 grup x 80 godz.)

b.      Język angielski w turystyce – poziom średniozaawansowany (5 grup x 80 godz.)

c.      Profesjonalna obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystycznym (4 grupy x 40 godz.)

d.      Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych (6 grup x 40 godz.)

e.      Księgowość w małej firmie z obsługą komputera (4 grupy x 100 godz.)

f.       Audytor wewnętrzny systemu HACCP w gastronomii (4 grupy x 52godz.)

 

316 uczestników, spełniających następujące kryteria:

- pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło,

- zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujące na terenie woj. lubelskiego,

- zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.

 

Rekrutacja trwa

 

Szkolenia odbywać się będą w LPDSz. Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem. Szkolenia realizowane będą poza godzinami i miejscem pracy w dni robocze (śr. 2 razy w tygodniu po 2 godz.)  i/lub w dni wolne od pracy (sobota – niedziela: warsztaty).

 "OIC Poland"


ul. Mełgiewska 7-9
20-209 Lublin

Osoba do kontaktu:
Kamila Pękala
Kierownik Projektu

tel.: 0 81/ 749 32 30
fax: 0 81/ 749 32 13
e-mail: kamila.pekala@oic.lublin.pl
http://oic.lublin.pl/achlubelskie

„Ach Lubelskie jakie cudne - szkolenia dla osób pracujących z branży turystycznej".

Szkolenia odbywać się będą w trzech etapach:

Etap 1 - Szkolenia językowe - 120 godzin branżowego języka angielskiego dla wszystkich uczestników. Szkolenia odbywać się będą w dwóch grupach: podstawowej i średniozaawansowanej. Zajęcia grupy podstawowej odbywać się będą na terenie woj. lubelskiego 2 razy w tygodniu po 3 godziny (łącznie 40 dni szkoleniowych dla 1 grupy wraz ze zwrotem kosztów dojazdów), natomiast w grupie średniozaawansowanej zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych (piątek - niedziela - 16 godzin) raz w miesiącu (łącznie 21 dni szkoleniowych dla 1 grupy). Zajęcia te odbywać się będą w Lublinie. Uczestnikom zostanie zagwarantowany nocleg.

Etap 2 - Szkolenia profilowane. Do wyboru oferujemy  4 rodzaje szkoleń profilowanych:
        1) Obsługa systemów rezerwacyjnych - dla 30 osób, 60 godzin,
        2) Animator turystyczny - dla 30 osób, 60 godzin,
        3) Marketing i promocja usług turystycznych - dla 40 osób, 40 godzin,
        4) Sporządzanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej z zakresu turystyki - dla 40 osób, 120 godzin,

Szkolenia profilowane odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych (piątek - niedziela). Rodzaj 1 szkolenia odbędzie się w Nałęczowie (część praktyczna w hotelu), rodzaj 2 szkolenia w Zwierzyńcu (część praktyczna w Ośrodku Informacji Turystycznej), rodzaj 3 szkolenia w Kazimierzu Dolnym, rodzaj 4 w Lublinie. Uczestnicy będą mieli zapewnione noclegi oraz wyżywienie.

Etap 3 - Szkolenie z zakresu pracy z klientem - 60 godzin dla wszystkich uczestników. Szkolenie odbywać się będzie w Lublinie.

 

Projekt jest skierowany dla osób pracujących w branży turystycznej. Co najmniej 30% będą stanowić osoby zatrudnione w hotelarstwie, a 20% w agroturystyce. Co najmniej 40% osób będzie pochodzić z obszaru pojezierza łęczyńsko - włodawskiego (makroregion Polesie Zachodnie). W grupie docelowej co najmniej 60% stanowić będą kobiety.

Warunkiem koniecznym dla wszystkich uczestników jest:

- wiek powyżej 18 lat, które jednocześnie zamieszkują lub pracują na terenie woj. lubelskiego.

wykonywanie pracy na podstawie:

- umowy o pracę,
- powołania,
- wyboru,
- mianowania,
- spółdzielczej umowy o pracę,
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło.

 

Rekrutacja trwa

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

ul. Mełgiewska 7-9

20-209 Lublin

Tel./fax. 081 749 32 39

anna.krol@wsei.lublin.pl

 

www.kadry-lubelszczyzny.pl

„WARTO INWESTOWAĆ W KADRY LUBELSZCZYZNY”

KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU:

Negocjacje w biznesie – kurs skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji, pracowników działów marketingu, budownictwa, itp. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: marzec – grudzień 2010 (z dwumiesięczną przerwą – lipiec, sierpień).

(liczba uczestników: 15 osób; czas trwania: 60h)

Obsługa klienta – szkolenie skierowane jest do osób odpowiadających za kontakty z klientem, w szczególności pracowników działów obsługi, handlu, itp. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: marzec – grudzień 2010 (z dwumiesięczną przerwą – lipiec, sierpień).

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 60h)

Obsługa komputera – kurs przeznaczony głównie dla osób powyżej 45 roku życia. Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania komputera w pracy zawodowej. Szkolenie odbywać się będzie w terminach – grupa I: od stycznia do maja 2010; grupa II: od sierpnia 2010 do marca 2011.

(liczba uczestników: 30; czas trwania: 120h)

Projektant stron internetowych – szkolenie skierowane jest do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie projektowania stron internetowych. Szkolenie odbywać się będzie w terminach: grupa I: kwiecień – lipiec 2010; grupa II: październik 2010 – wrzesień 2011 .

(liczba uczestników: 30; czas trwania: 120h)

Administrator systemów komputerowych – kurs umożliwi zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w nowoczesnej firmie. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: styczeń – czerwiec 2010.

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 120h)

Administrator baz danych – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą sprawnie obsługiwać programy biurowe (zwłaszcza arkusze kalkulacyjne, bazy danych, tabele, zastawienia). Szkolenie odbywać się będzie od stycznia do września 2011.

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 120h)

Specjalista ds. rachunkowości – kurs skierowany jest do osób pracujących w dziedzinie rachunkowości, chcących zaktualizować i poszerzyć posiadaną wiedzę, a także zdobyć nowe umiejętności. Szkolenie odbywać się będzie: grupa I: styczeń – czerwiec 2010; grupa II: styczeń – wrzesień 2011.

(liczba osób: 30; czas trwania: 120h)

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi – szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w tej dziedzinie, które chcą zaktualizować i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także poznać nowe trendy. Szkolenie odbywać się będzie w terminach: grupa I: kwiecień – czerwiec 2010; grupa II:  wrzesień 2010 - wrzesień 2011.

(liczba osób: 30; czas trwania: 90h)

Specjalista ds. projektów unijnych – kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników firm chcących aplikować o środki na projekty „twarde”. Szkolenie odbywać się będzie w terminie: marzec  – grudzień 2010

(liczba uczestników: 15; czas trwania: 90h).

 

Dla kogo:

W projekcie może wziąć udział 165 osób zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o przyjęciu decydować będą zgodność tematu szkolenia z wykonywanym zawodem, wykształceniem, miejsce zamieszkania (osoby z terenów wiejskich), niepełnosprawność oraz kolejność zgłoszeń. W jednym szkoleniu nie może brać udziału więcej niż trzy osoby zatrudnione u tego samego pracodawcy.

 

Rekrutacja trwa

PMG Consulting Sp. z o.o.

 


20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 13/7

 (II piętro)
Telefon/Fax (081) 743 60 14
biuro@suprowicz.pl


KOORDYNATOR PROJEKTU:
Aneta Chmielewska-Mazur
Telefon (+48) 509 29 65 87, (+48) 600 065 338
a.chmielewska@pmg.lublin.p

„Turystyka biznesowa-szkolenia dla branży turystycznej ”

PROGRAM zajęć obejmie dwa moduły:


MODUŁ I. Marketing w turystyce biznesowej
Zakres merytoryczny modułu: Analiza przedsiębiorstwa turystycznego, badanie konkurencji, segmentacja rynku, cechy produktu turystycznego, strategie marketingowe, polityka cen, kanały dystrybucji produktu turystycznego, aktywna sprzedaż i promocja sprzedaży, satysfakcja klientów, organizacja funkcji marketingowej.


MODUŁ II. Turystyka Biznesowa
Zakres merytoryczny modułu: podstawowe elementy obiektu hotelarskiego i ich zadania, zastosowanie norm unijnych w hotelarstwie, turystyka biznesowa (rodzaje, organizacja imprez, trendy), przystosowanie obiektu do obsługi gości biznesowych, przygotowanie oferty dla turystów biznesowych.

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które:
- są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną
- są zameldowane lub pracują na terenie woj. lubelskiego
- są zatrudnione w branży turystycznej

REKRUTACJA odbywać się będzie w czterech turach:
- od 1 października do 10 listopada 2009 dla uczestników edycji prowadzonej w Lublinie - EDYCJA ZAKOŃCZONA
- od 1 stycznia do 10 lutego 2010 dla uczestników edycji prowadzonej w Nałęczowie - REKRUTACJAZAKOŃCZONA
- od 1 marca do 10 kwietnia 2010 dla uczestników edycji prowadzonej w Zamościu
- od 2 maja do 10 czerwca 2010 dla uczestników edycji prowadzonej w Nałęczowie

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw

ul. Podchorążych 24

20-811 Lublin

tel./fax.: 081 746 91 98

 

 

„Inwestuj w siebie”

Działania:

W ramach projektu przewidziano realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu:

 zarządzania czasem (24h),
 
zarządzania personelem (24h),
 
zarządzania projektami (24h),
 
wystąpień publicznych (24h),
 
wartościowania stanowisk pracy (24h),
 
podejmowania decyzji i delegowania zadań (24h),
 
budowania zespołów (24h),
 
komunikacji interpersonalnej (24h),
 
wykorzystania technologii komputerowych w pracy (60h),

 

Działania przywidziane w projekcie skierowane są do 220 pracujących osób dorosłych, które mieszkają w województwie lubelskim bądź też świadczą pracę na terenie województwa.

REKRUTACJA TRWA

SANNORT Sp. z o.o.

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 17

II piętro

Tel/fax: 081534-99-44 w. 24

e-mail: wozki.lublin@sannort.pl

www.efs-wozki.sannort.pl

"Nowe kwalifikacje to szansa na rozwój zawodowy".

 

 

obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

Projekt zakłada udział 96 osób pracujących w tym około 15 kobiet. Będą to osoby  pracujące, zamieszkałe  w powiatach lubelskim, lubartowskim, kraśnickim, krasnostawskim, łęczyńskim, puławskim, ryckim, świdnickim i m.Lublin) od września 2009r. do maja 2010r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby (powyżej 18 roku życia) pracujące na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu, w czasie wolnym od pracy, pochodzące z ww. powiatów i m.Lublin., o zadeklarowanym dobrym stanie zdrowia, gwarantującym pozytywne przejście badań lekarza medycyny pracy, stwierdzających przydatność do wykonywania zawodu kierowcy wózka jezdniowego, niezbędnych do uczestnictwa w ww. kursach.

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy  nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia..

 

Rekrutacja trwa

SANNORT

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 17

I piętro

Tel: 081 532-60-88

Fax: 081 534-99-44

budownictwo.lublin@sannort.pl

www.efs-budownictwo.sannort.pl

"Szkolenia zawodowe twoją szansą w budownictwie"

Projekt zakłada bezpłatne kursy, umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji z branży budowlanej. Zaplanowano zorganizowanie 10 grup szkoleniowych na kursy:

5.  Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w grupie elektrycznej - 32h – 2 kursy x 12 osób.

6.  Kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 – 111h – 4 kursy x 12 osób.

7.  Kurs „Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe metodą -111 – 163h – 2 kursy x 12 osób.

8.  Kurs „Obsługa żurawi przenośnych (HDS)” - 45h – 2 kursy x 12 osób.

 

Projekt zakłada udział 120 osób pracujących w tym około 20 kobiet. Będą  to osoby  dorosłe, pracujące, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałe  w województwie lubelskim .

Będą  to dorosłe osoby (powyżej 18 roku życia) pracujące na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innych umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, w czasie wolnym od pracy, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałe w  województwie lubelskim o zadeklarowanym dobrym stanie zdrowia, gwarantującym pozytywne przejście badań lekarza medycyny pracy, stwierdzających przydatność do wykonywania  zawodu spawacza lub operatora żurawia przenośnego (HDS), niezbędnych do uczestnictwa w ww. kursach.

Rekrutacja rozpocznie się  od 01 listopada 2009 roku do 31 maja 2010r. lub do momentu pozytywnego zakwalifikowania 120 osób (10 grup 12 - osobowych).

 

 

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy  nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia..ul. Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

tel./fax: +48 440 78 54

biuro@hotelarz.lublin.pl

 

www.hotelarz.lublin.pl

 

„Gość z zagranicy- bez obaw”

Tematyka kursów dla każdej z grupy kursowej:

I Grupa - pracownicy recepcji i pionów sprzedaży

i) Tematyka szkoleń:

wiedza o regionie-atrakcje turystyczne w języku polskim i angielskim

perspektywa gościa – perspektywa personelu

zasada informowania i nieingerowania

pierwszy kontakt – rola pierwszego wrażenia

komunikacja – informacja, ubiór – kreacja

reklamacje

marketing turystyczny

 

II Grupa - kelnerzy

ii) Tematyka szkoleń:

wiedza o regionie i potrawach regionalnych

perspektywa gościa – perspektywa personelu

pierwszy kontakt–rola pierwszego wrażenia

obecność na sali restauracyjnej

kelner/kelnerka–terapeuta/terapeutka

j.angielski i j.niemiecki w pracy – do uzgodnienia z grupą

 

Grupa III: pokojowe, inspektorzy pięter, konserwatorzy

iii) Tematyka szkoleń:

wiedza o regionie - atrakcje turystyczne Lubelszczyzny

perspektywa gościa–perspektywa personelu

pierwszy kontakt–rola pierwszego wrażenia

plan „zajęć” gościa, a plan zajęć personelu

niecierpliwi goście

reklamacje

j.angielski i j.niemiecki w pracy

Uczestnikiem projektu może być osoba łącznie spełniająca następujące warunki:

a) jest osobą pełnoletnią, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych,

uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności - po godzinach pracy.

b) jest osobą pracującą na terenie województwa lubelskiego w obiekcie hotelarskim - Hotelu lub

Pensjonacie, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,

spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie/umowa o dzieło etc.).

Minimalny okres zatrudnienia obejmuje czas realizacji edycji szkolenia, w której Uczestnik bierze

udział lub,

c) jest osobą zamieszkałą (zameldowaną) na terenie województwa lubelskiego i pracującą na podstawie

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

(umowa zlecenie/umowa o dzieło etc.). Minimalny okres zatrudnienia obejmuje czas

realizacji edycji szkolenia, w której Uczestnik bierze udział.

i

d) jest osobą pełnoletnią, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych,

uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności - po godzinach pracy.

 

Rekrutacja trwa

 

Informacje oraz zapisy w biurze projektu w Lublinie
ul. Świętoduska 10/5,
tel./fax 081 532 33 57,
e-mail:
lublin@arl.lublin.pl

Oraz w biurach terenowych projektu w:
Krasnymstawie, ul. Plac 3-go Maja 21,
tel./fax 082 576 19 97, 082 576 17 29, e-mail:
krasnystaw@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kraśniku, ul. Mostowa 2,
tel./fax 081 825 20 90, e-mail:
krasnik@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poniatowej, ul. Młodzieżowa 8,
tel./fax 081 820 56 49, e-mail:
poniatowa@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 39/4,
tel./fax 083 352 79 10, e-mail:
radzyn@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 1,
tel./fax 084 664 26 06, e-mail:
tomaszow@arl.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zamościu, Rynek Wielki 2,
tel./fax 084 639 08 61, e-mail:
zamosc@arl.lublin.pl

„Doświadczenie + szkolenie = lepsze zatrudnienie”

W ramach projektu realizowane będą szkolenia (do wyboru):

·     Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem finansowego rozliczania projektów i zastosowania programów komputerowych (120 godzin);

·     Rachunkowość w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem finansowego rozliczania projektów i zastosowanie aplikacji komputerowych (100 godzin);

·     Zatrudnienie i płace (60 godzin);

·     Zatrudnienie i płace w kontekście realizowanych projektów z wykorzystaniem programów komputerowych (74 godziny);

·     Płace i prawo pracy w praktyce (72 godziny);

·     Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych (125 godzin).

·     Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (120 godzin)

 

Uczestnikami mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

·     są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło);

·     są w wieku powyżej 50 roku życia;

·     z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności;

·     zamieszkują/pracują na terenie województwa lubelskiego.

 

Rekrutacja trwa

 

Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
w Lublinie

Rynek 2
20-111 Lublin
tel. 081 743 69 42.

www.uczysz.pl

 

„Uczysz się
aby uczyć”

Projekt  ma na celu przygotowanie kadr zakładów rzemieślniczych i usługowych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu 200 osób będzie mogło uczestniczyć w kursach pedagogicznych, a 100 z nich przygotować się i przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

KURSY PEDAGOGICZNE:
kurs pedagogiczny – Lublin
kurs pedagogiczny – Zamość
kurs pedagogiczny – Włodawa
kurs pedagogiczny – Puławy
kurs pedagogiczny - Biała Podlaska
kurs pedagogiczny – Radzyń
kurs pedagogiczny - Biłgoraj

KURSY PRZEDEGZAMINACYJNE

kurs w branży motoryzacyjnej
kurs w branży budowlanej
kurs w branży stolarskiej
kurs w branży fryzjerskiej
kurs w branży spożywczej

EGZAMINY MISTRZOWSKIE 
egzamin w branży motoryzacyjnej
egzamin w branży budowlanej
egzamin w branży stolarskiej
egzamin w branży fryzjerskiej
egzamin w branży spożywczej

 

Wsparcie w ramach projektu otrzymają dorosłe osoby pracujące w zawodach rzemieślniczych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło na terenie województwa lubelskiego.

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba:

1) posiadająca tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

2)  przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

3)  posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

4)  posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;  

5)  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;   

6)  posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

Kursy i egzaminy są dla uczestników projektu całkowicie bezpłatne. Projekt realizowany będzie do marca 2010 roku. W tym czasie odbędzie się 10 kursów pedagogicznych – w Lublinie, Zamościu, Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Puławach i Biłgoraju. Od czerwca, w Lublinie będą również przeprowadzane egzaminy mistrzowskie poprzedzone teoretycznym kursem przygotowującym.

Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Fiołkowa 7

Lublin

TEL. (081) 759 30 11 (12,15)

http://www.lechaa.pl

 

 

 

„EFEKTYWNI”

Projekt obejmuje kursy:

3.  "Metodyka prowadzenia zajęć" – dla wszystkich Uczestników - 90 godzin dla 13 grup (12 - osobowych). Dwie spośród 13 grup będą realizować program skierowany do wykładowców zajęć komputerowych. Uwzględnia on metodykę zajęć informatycznych i wiąże się z większą ilością zajęć w sali komputerowej.

 

4.  Kurs nauki Języka Angielskiego – fakultatywny - (60 godzin) dla chętnych Uczestników projektu. Utworzone zostaną 3 grupy (6-12 osobowe) o zróżnicowanym poziomie zaawansowania z elementami słownictwa specjalistycznego (w zależności od preferencji uczestników).

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

· Kurs dla wszystkich Uczestników (13 grup, 90 godzin dydaktycznych/1 grupę)

· Fakultatywny kurs j. angielskiego (3 grupy, 60 godzin dydaktycznych/1 grupę)

 

Projekt skierowany jest do 156 pracujących osób dorosłych, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie woj. lubelskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności oraz które są:

3.      trenerami i edukatorami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

4.      osobami planującymi podjąć działania edukatorskie i trenerskie.

Wnioskodawca nie wskazał liczby kobiet i mężczyzn, ponieważ planuje zapewnić przy rekrutacji równość szans dostępu.

 

Rekrutacja trwa

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy"

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 7, 20-019 Lublin.

 

tel. (081)538-70-23

e-mail:
abc@domeuropy.pl

www.abc.domeuropy.pl

“ABC nowoczesnego przedsiębiorcy – szkolenia dla pracujących w branży turystyki, handlu i usług”

Szkolenia przewidziane w projekcie:

-Doradztwo zawodowe: każdy z BO obligatoryjnie będzie uczestniczyć w rozmowie z doradcą zawodowym (1 godz. osoba),

-Język angielski w handlu i turystyce: 4 grupy 15 os. po 100 godz.- specjalistyczne słownictwo biznesowa, praktyczna nauka stosowania języka,

-Język rosyjski w handlu i turystyce: 1 grupa 15 os. 100 godz.- specjalistyczne słownictwo biznesowa, praktyczna nauka stosowania języka,

-Nowoczesna obsługa klienta: 4 grupy 15 os. po 32 godz.- m. in. podstawy komunikacji, autoprezentacja, rozpoznawanie potrzeb klienta, techniki wpływania na decyzje klienta,

-Negocjacje biznesowe: 4 grupy 15 os. po 32 godz. - m. in. techniki negocjacyjne, style i strategie negocjacji, komunikacja, trening,

-Obsługa kas fiskalnych: 5 grup 15 os. po 31 godz. – m. in. typy kas, technika obsługi, raporty,

-Nowoczesny biznesplan w turystyce: 1 grupa 15 os., 24 godz. – m. in. budowa części marketingowej, organizacyjne, finansowej i technicznej biznesplanu,

-Dotacje unijne na rozwój turystyki: 2 grupy 15 os. po 24 godz. – m. in. źródła dofinansowania, przygotowanie wniosków, kwalifikowalność kosztów.

 

Szkolenia przeznaczone dla pełnoletnich osób pracujących, zameldowanych na terenie Lubelszczyzny, zainteresowanych nabyciem nowych, lub podwyższeniem dotychczasowych kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja trwa

FFI Fundacja
„Fundusz Inicjatyw”

 

Biuro:
ul. Narutowicza 57/6
20-016 Lublin

Godziny otwarcia:

N – Pt: 8:00-18:00

Tel/fax: 081 532 10 30
Tel. kom.: +48 502 267 743
e-mail:
ffi@free.ngo.pl, ffi@ffi.org.pl

http://ffi.free.ngo.pl/

(adres rejestracyjny)
ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5
20-448 Lublin

 

”Turystyka jutra”

Nowoczesne technologie w biznesie turystycznym”– 60 godzin (w tym 50 godzin zajęć komputerowych).

Projekt skierowany jest do osób:

- dorosłych (powyżej 18 roku życia),

- wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- zamieszkałych (w rozumieniu KC) i/lub zatrudnionych na terenie woj. lubelskiego,

- zatrudnionych lub chcących podjąć pracę w branży turystycznej.

W ramach Projektu planowane jest przeszkolenie 72 osób. Zostanie utworzonych 6 grup liczących po 12 - cie osób.

 

Rekrutacja do 19 lutego 2010

FUNDACJA PROMOCJI EUROPEJSKIEJ

 

ul. Szewska 4/9, Lublin 20-086
tel.
(0-81) 532-70-44
tel./fax

(0-81) 532-62-06
biuro@fpe.lublin.pl

www.fpe.lublin.pl

 

„EFEKTYWNA SPRZEDAŻ”

- Warsztaty dla handlowców i przedstawicieli handlowych województwa lubelskiego

- Każdy uczestnik weźmie udział w 4 modułach szkoleniowych

· Prezentacje handlowe – komunikacja i autoprezentacja

· Psychologia sprzedaży - sztuka pozyskiwania klienta

· Key Account Management – współpraca z klientem

· Profesjonalne negocjacje

 

Osoby pełnoletnie,
wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło)
- Zamieszkałe (zameldowane) lub pracujące na terenie województwa lubelskiego
- Pracujące w dziale handlowym lub obsługi klienta lub osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnych form sprzedaży

Rekrutacja trwa

LECHAA Consulting

Sp. z o. o.

ul. Fiołkowa 7,

20-834 Lublin
tel: (081) 759 30 11 (12,15)
fax: (081) 759 30 10
Email:
pracujesz@lechaa.pl

www.lechaa.pl/pracujesz

 

„Pracujesz – Inwestujesz”

W ramach projektu oferowane są następujące szkolenia:                  

  - Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie turystyki

  - Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej"

  - Specjalista ds. projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej"

  - Specjalista ds. promocji turystycznej regionu

 

 

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących (powyżej 18 roku życia), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

W szczególności wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do pracowników administracji, jednostek samorządu terytorialnego, osób które w ramach wykonywanych obowiązków służbowych zajmują się lub planują w przyszłości zająć się przygotowywaniem projektów w zakresach tematycznych objętych projektem.

Projekt w co najmniej 50 % adresowany jest do kobiet (min 70 Uczestników Projektu), spełniając tym samym zasadę równości szans płci.

 

Rekrutacja trwa

UNIZETO  Technologies

al. Kraśnicka 31

20-718 Lublin

Tel. 81 536 69 70

Email: ewa.kowalczyk@unizeto.pl

www.ap.unizeto.pl

 

„Akademia Profesjonalistów IT”

W ramach projektu organizatorzy oferują:

Administracja systemów baz danych Microsoft SQL Server –

-Efektywne zarządzanie środowiskiem Active Direktory

-Administracja Microsoft Windows Server

-Helpdesk - wsparcie użytkowników stacji roboczych Microsoft Windows Vista

-Podstawowa administracja Microsoft Windows Server

-Zaawansowana administracja Microsoft Windows Server

 

Oferta skierowana jest do:

- pracowników i właścicieli mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, zachodniopomorskiego

 

Rekrutacja  trwa

 

 Do modułu IV zostanie rozpoczęta z chwila pojawienia się na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego- około kwietnia

Biuro Projektu:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Ul. Ogrodowa 47

42 – 200 Częstochowa

Tel. (34) 324 15 17 wewn. 46

Biuro czynne:
Poniedziałek – piątek:  10.00 – 15.00

Kierownik projektu:
Mgr Barbara Skibińska
tel.: 662 15 28 78
mail: projektun@wshit.edu.pl

Koordynator merytoryczny projektu: 
dr Beata Mikuta

 

www.projektun.wshit.edu.pl

„Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – studia podyplomowe”

„Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – studia podyplomowe”

 

Skierowany jest do osób pracujących, posiadających wyższe wykształcenie magisterskie lub zawodowe, chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby zatrudnione w branży spożywczej na stanowiskach związanych z zapewnieniem jakości żywności.

Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach w formie studiów podyplomowych.
I edycja:  10 miesięcy (dwa semestry) rekrutacja: 22 luty 2010r. – 21 marca 2010r.
II edycja:  10 miesięcy (dwa semestry) rekrutacja: luty – marzec 2011r.

 

Osoby, które nie zmieszczą  się w limicie miejsc do I edycji studiów zostaną wpisane na listę rezerwową i maja pierwszeństwo na liście w II edycji.

 

Rekrutacja prowadzona będzie poprzez rejestrację internetową.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 40 osób.

 

Koszt uczestnictwa w studiach za 2 semestry wynosi 955zł. w tym 200zł opłaty rejestracyjnej wpłacanej przy zapisie.
Pozostała kwota może być wpłacana w ratach.
I rata do końca I semestru
II rata do 31.10.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej

Ul. Chopina 18/13

20-023 Lublin

 

 

Tel.: +48 81 5322552

 

fundacja-fao@o2.pl

 

WWW.fao.org.pl

„AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI”.

Szkolenie obejmuje 96 godzin zajęć w następujących modułach:

1.       Komunikacja interpersonalna - 4 h

2.       Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzanie czasem - 4 h

3.       Rozwój zawodowy - 8 h

4.       Aspekty prawne realizacji projektów -16 h

5.       Aspekty finansowe realizacji projektów -12 h

6.       Sprawozdawczość -12 h

7.       Realizacja projektu -12 h

8.       Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie - 8 h

9.       Monitoring projektu - 8 h

Ewaluacja - 12 h

Projekt adresowany jest do kobiet i mężczyzn:

*       zamieszkałych  lub pracujących na terenie Lubelszczyzny

*       pracujących w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowy o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie

*       powyżej 18 roku życia

*       zajmujących się realizacją projektów społecznych

*       zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji

Priorytetowo traktowane będą kobiety, uczestnicy/uczestniczki z terenów wiejskich i małych miast oraz osoby powyżej 50 roku życia.

W terminie 1- 15 marca trwa rekrutacja do dwóch grup szkoleniowych, które będą mieć zajęcia w okresie kwiecień - czerwiec 2010 roku w Biłgoraju i Chełmie.

 

Stowarzyszenie B-4 Biuro Projektu w Lublinie
ul. Lotnicza 3 20-322 Lublin
tel./faks 0-81 744 82 40 lub 0-81 744 83 40
 
WWW.BUDUJLUBELSKIE.B4NGO.PL

„Buduj Lubelskie” – podnoszenie kwalifikacji kadr regionu

"Fundusze UE dla budownictwa"

·  osobą pracującą na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

·  osobą mieszkającą na terenie woj. lubelskiego

·  pracownikiem przedsiębiorstw branży budowlanej, zawodowo zajmujesz się inwestycjami i budowami, np. w urzędach gmin, starostw powiatowych, urzędzie wojewódzkim, w zarządzie dróg i zieleni, zarządzie dróg wojewódzkich, w kancelariach prawnych

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.03.2010. Liczba miejsc ograniczona!!!

Fundacja Aktywności Obywatelskiej
 
 
Ul. Chopina 18/13
20-023 Lublin 
 
 
Tel.: +48 81 5322552
 
fundacja-fao@o2.pl 
 
WWW.fao.org.plTen adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.

„Koordynator – skuteczny lider II”,

* 1. kierowanie projektami społecznymi (aspekty prawne i finansowe prowadzenia
projektu, sprawozdawczość, monitoring i ewaluacja)

* 2. komunikacja interpersonalna

* 3.rozwój zawodowy

* 4.zarządzanie czasem

* 5.techniki radzenia sobie ze stresem

* 6.zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn:

* zamieszkałe/ych lub pracujące/ych na terenie Lubelszczyzny

* pracujące/ych w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczą umowy o pracę, umowę o działo lub umowę zlecenie

* powyżej 18 roku życia

* zajmujące/ych się realizacją projektów społecznych

* zainteresowane/ych podwyższeniem swoich kwalifikacji

Priorytetowo traktowane będą kobiety oraz uczestnicy/uczestniczki z terenów
wiejskich i małych miast oraz powyżej 50 roku życia.

Rekrutacja trwa do Biłgoraja i Chełma

Kolejne planowane grupy szkoleniowe to:

*       3 - 4 grupa Biłgoraj i Chełm

*       5 - 6 grupa Biała Podlaska i Janów Lubelski

*       7 - 8 grupa Lublin i Zamość

*       9 - 10 grupa Parczew i Puławy

*       11 - 12 grupa Łuków i Lublin/ Biała Podlaska (w zależności od zapotrzebowania)

 

Rekrutacja do poszczególnych grup szkoleniowych rozpoczyna się miesiąc przed
początkiem szkoleń konkretnej grupy, a informacje na jej temat umieszczane
są na stronie
www.fao.org.pl , www.lubelskie.ngo.pl

, jak również na portalu