EFS PO KL WUP Lublin

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt innowacyjny realizowany przez PFRON

PDF

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął działania mające na celu poszukiwanie nowych instrumentów i narzędzi wspomagających proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W ramach partnerstwa z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii, realizowany jest projekt innowacyjny pt. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Więcej…
 

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

PDF

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych Funduszy Europejskich. Portal, dostępny pod adresem www.FunduszeEuropejskie.gov.pl, oraz serwisy krajowych programów także zyskały odświeżoną, atrakcyjniejszą dla użytkowników szatę graficzną, ale co najważniejsze – będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Ministerstwo ma nadzieję, że architektura informacji nowych serwisów ułatwi Internautom nawigację, a przede wszystkim umożliwi szybkie dotarcie do wybranych informacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Więcej…
 

Porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020

PDF
Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 roku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), kolejnym ważnym krokiem do rozpoczęcia działań wdrożeniowych jest podpisanie Porozumienia na realizację poszczególnych Działań PO WER.

W dniu 13 stycznia 2015 r. w Warszawie Pani Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (Instytucja Pośrednicząca PO WER w województwie lubelskim) w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego podpisała Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) reprezentowanym przez Pana Pawła Orłowskiego- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W ramach PO WER 2014-2020 Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie powierzono realizację Działania 1.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat oraz Działania 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, w których Priorytetem Inwestycyjnym jest trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla młodzieży.
Więcej…
 

Informacja dot. publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl

PDF

Mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ,

Więcej…
 

Informacja dotycząca zmian alokacji i kryteriów dostępu

PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (IP2), informuje, iż w dniu 10 grudnia 2014 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki podjął uchwały nr 157, 158 i 159 dotyczące zmian w alokacji środków oraz kryteriów dostępu.

Więcej…
 

Komunikat Instytucji Zarządzajacej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności

PDF

W związku z ogłoszonym Komunikatem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki z listopada 2014 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), informuje iż w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 – Zasada konkurencyjności ww. Wytycznych, od dnia 1 stycznia 2015 r. Beneficjenci zobowiązani są do upubliczniania na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowania dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

 

Informacja dotycząca zwrotu współfinansowania - dotacji celowej, niewykorzystanej w bieżącym roku budżetowym

PDF
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Wdrażająca-Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu współfinansowania otrzymanego w formie dotacji celowej w części niewykorzystanej w bieżącym roku budżetowym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2014 r.

Więcej…
 

W dniu 24 grudnia 2014 r. urząd będzie nieczynny

PDF
W dniu 24 grudnia 2014 r. urząd będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 roku "WIGILIA", Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie będzie nieczynny. Dzień ten jest wolnym dla pracowników tutejszego Urzędu za sobotę, 1 listopada br.

Podst. prawna : Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 12.02.2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w miesiącu maju oraz w miesiącu grudniu 2014r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie

 


Strona 1 z 159

Multimedia

Na Skróty

Przydatne strony

Kalendarz PO KL

styczeń 2015
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin

Wyświetl mapę

Sekretariat ogólny:
tel. (081) 46-35-300
fax. (081) 46-35-305
sekretariat@wup.lublin.pl
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny EFS
III piętro,
pok. 330
tel. (081) 46-35-363
punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Strona korzysta z ciasteczek: sesyjnych (pozwalające pamiętać wybory użytkownika) oraz służące do analizy (analizujące ruch na witrynie i pozwalające ulepszać stronę). Możesz ustawić przeglądarkę by kasowała ciasteczka automatycznie, zobacz politykę prywatności ciasteczek.

Akceptuję ciasteczka na stronie.